Po śmierci Katarzyny rozwija się nie tylko jej kult (jako mistyczki i jako prorokini), rozpowszechniający się dzięki działalności jej uczniów i znajdujący odzwierciedlenie w ikonografii,…

Czytaj dalej...

Strona 2 z 2